Nitisart Tutor สถาบันติวบนเส้นทางนักกฎหมาย

คอร์สติวเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษากฎหมายในระดับอุดมศึกษา

พิเศษ !! เด็กเก่า theBTS ลด 20%

 คอร์สติวสอบเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัย 67 / คอร์สติวสอบเข้าป.โท นิติศาสตร์

ฎีกาเพิ่มเติมในห้องติว คอร์สเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัย 67

คำพิพากษาศาลฎีกาของวิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง ข้อ 3-7

คำพิพากษาศาลฎีกาของวิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง ข้อ 5 อุทธรณ์ ฎีกา (ส่วนที่ 1)

 

 

 

 

นิติศาสตร์ พลัส ดอท คอม เปิดรับสมัครสมาชิกสรุปคำบรรยายเนติบัณฑิต

ภาค 2 สมัย 67 ภาคปกติ ภาคค่ำแล้ว !!

ท่านสามารถเลือกรับข้อมูลเอกสารสรุปคำบรรยายได้ 2 ทาง ดังนี้

1. Download เอกสาร Online (ออกให้ Download เป็นรายสัปดาห์ ครบทุกวิชา)

>>Download แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกแบบ Online ภาค 2/67 <<

  2. ทางไปรษณีย์ **สำหรับท่านที่สนใจรับทางไปรษณีย์สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.lawinbook.com 

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.lawinbook.com

New Book of the Week

16315-114315-23

18315-118315-2

เก็งฎีกาเตรียมสอบเนติรายข้อ วิ.แพ่ง/วิ.อาญา ภาค 2 สมัย 67 มี 2 แบบ

>> แบบเป็นเล่ม ราคา 199 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

>>แบบรับเป็นไฟล์ทาง Email ราคา 300 บาท (ไม่มีค่าส่ง)

 
Download บทบรรณาการคำบรรยาย ภาค 2 สมัย 67 ฟรี!

 Download บทบรรณาธิการคำบรรยาย ภาค 2 สมัย 67 ฟรี!

 

Visitors: 40,263